• โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
  • บริษัท ทีพีพี พลาสติก จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก  ซอง แผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ บริการทั่วอาเซียน
  • บริษัท แอบโซลูท โพลิเมอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซีลีท ทำมาจากวัตถุดิบยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งยางสังเคราะห์
  • โรงงานผลิตถุงพลาสติก ส.แสงชัย พลาสแพ็ค
  • หจก.กชพรพัฒนา ผลิตชริ้งค์ฟิล์ม ผลิตซีลคอถัง 20 ลิตร
เกี่ยวกับชมรม

ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร2009
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม ๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร มีเจตนาสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนผู้เข้ารับการอบรมให้แน่นแฟ้น กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งหวังช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติสรรพมงคลสถาพรสืบไป จึงได้จัดตั้ง "ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร" นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ 
            - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
            - เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้เข้มแข็ง 
            - เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
            - เพื่อบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ

 
รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ลูกค้า โรงงานผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน โทร 0855286658
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย