• แม่บ้านโปร
สมัครเป็นสมาชิก

 

ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไร แต่จำเป็นต้องมีกิจกรรมและทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ของสมาชิก หากท่านเห็นว่า ชมรมมีประโยชน์สำหรับท่าน และท่านต้องการสร้างประโยชน์ให้ชมรม ทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านทั่วประเทศเป็นสมาชิกชมรมของเรา

บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรม  

            อ่านและยอมรับในระเบียบชมรม
           
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก  
           
กรอกข้อมูลใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน

 ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาทะเบียนบัตรประชาชน

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิกชมรม

                มีสิทธิ์ใช้ตราและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของชมรม
                มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากชมรม

                เข้าร่วมงานประชุม สัมมนา ตลอดจนลงคะแนนเสียงในชมรม

                ฟรี ลงโฆษณา-ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เว็บไซต์ของชมรม ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

 

ฟรี สมัครเป็นสมาชิกชมรม ปี 2560 ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกใด ๆ
(เมื่อมีกิจกรรมร่วมกัน ค่อยระดมทุนกันเป็นคราว ๆ ไป)
 

 

 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย