ที่ปรึกษาชมรมของเรา

ที่ปรึกษาชมรมของเรา

คุณสุวัจจ์  ศิวสรานนท์

ดร.มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย
manasnan@hotmail.com

อาจารย์พุฒิ  เด่นสมพรพันธ์

อาจารย์กำพล กิจชระภูมิ
kampol_ftpi@yahoo.com

อาจารย์จักกฤษณ์  ธนวิรุฬห์
thanavirun@hotmail.com

อาจารย์พิศิษฐ์  อาศิรพาท

อาจารย์ชัยยุทธ  ครูรุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์วัชระ  บุญธีรวร
sme@pacific.net.th

อาจารย์จรีพร  กิตติวิมล
jareek20@gmail.com

 
ชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
18/58 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
E-mail :
Register Domain Name จดโดเมนเนม .com โดเมนไทย ทำเว็บไซต์ขายของ ที่ BuyDomainHost.com