• แม่บ้านโปร
ที่ปรึกษาชมรมของเรา

ที่ปรึกษาชมรมของเรา

คุณสุวัจจ์  ศิวสรานนท์

ดร.มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย
manasnan@hotmail.com

อาจารย์พุฒิ  เด่นสมพรพันธ์

อาจารย์กำพล กิจชระภูมิ
kampol_ftpi@yahoo.com

อาจารย์จักกฤษณ์  ธนวิรุฬห์
thanavirun@hotmail.com

อาจารย์พิศิษฐ์  อาศิรพาท

อาจารย์ชัยยุทธ  ครูรุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์วัชระ  บุญธีรวร
sme@pacific.net.th

อาจารย์จรีพร  กิตติวิมล
jareek20@gmail.com

 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย