• แม่บ้านโปร
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคมภาษาไทย : สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษ : THE ASSOCIATION OF THAI STEEL INDUSTRIES
คณะกรรมการบริหารสมาคม :

นายกสมาคม ปี 2553 - 2555
นาย นัคพัฒน์ ยิ้มเศรษฐี
บริษัทผาทองกิจ สตีลอินดัสทรี้ จำกัด
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

   
ที่อยู่ : 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 272 Soi Wat Chan Nok, Rama 3 Road,
Bangkorlaem, Bangkorlaem, Bangkok 10120, Thailand
โทรศัพท์ : 0 2689 3977
มือถือ :
โทรสาร : 0 2689 3978
เว็บไซต์: http://www.ats.or.th
อีเมล์ : info@ats.or.th
หมายเหตุ :
Tag: สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย / THE ASSOCIATION OF THAI STEEL INDUSTRIES,ที่อยู่,โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์,เว็บไซต์,นายกสมาคม,ทำเนียบ-รายชื่อสมาคมในประเทศไทย,LIST OF ASSOCIATIONS IN THAILAND,THAILAND ASSOCIATIONS DIRECTORY
   
 
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย