• แม่บ้านโปร
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคมภาษาไทย : สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย
ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษ : THE HAKKA ASSOCIATION OF THAILAND
คณะกรรมการบริหารสมาคม :

นายกสมาคม
นายประวิทย์ อนุวัตรอุดม
นายกสมาคมพาณิชย์ฮากกา

   
ที่อยู่ : 26 ถนนพัดซ้าย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
26 Phadsai Road, Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand
โทรศัพท์ : 0 2226 4473-4
มือถือ :
โทรสาร : 0 2224 7901
เว็บไซต์: http://www.hakkathailand.com
อีเมล์ : admin@hakkathailand.com
หมายเหตุ :
Tag: สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย / THE HAKKA ASSOCIATION OF THAILAND,ที่อยู่,โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์,เว็บไซต์,นายกสมาคม,ทำเนียบ-รายชื่อสมาคมในประเทศไทย,LIST OF ASSOCIATIONS IN THAILAND,THAILAND ASSOCIATIONS DIRECTORY
   
 
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย