• แม่บ้านโปร
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคมภาษาไทย : สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษ : THE THAI VETERRINARY MEDICAL ASSOCIATION UNDER ROYAL PATRONAGE
คณะกรรมการบริหารสมาคม :

นายกสมาคม วาระ พ.ศ. 2557 – 2558
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

   
ที่อยู่ : 69/26 ซ.ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
69/26 Soi Pathumwan Resort, Phyathai Road, Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 0 2255 1309,0 2613 5353, 0 261
มือถือ :
โทรสาร : 0 2252 8773
เว็บไซต์: http://www.thaivma.com
อีเมล์ : admin@thaivma.com
หมายเหตุ :
Tag: สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ / THE THAI VETERRINARY MEDICAL ASSOCIATION UNDER ROYAL PATRONAGE,ที่อยู่,โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์,เว็บไซต์,นายกสมาคม,ทำเนียบ-รายชื่อสมาคมในประเทศไทย,LIST OF ASSOCIATIONS IN THAILAND,THAILAND ASSOCIATIONS DIRECTORY
   
 
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย