• แม่บ้านโปร
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคมภาษาไทย : สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษ :
คณะกรรมการบริหารสมาคม :

คณะกรรมการบริหารสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
นายสัก กอแสงเรือง น.บ.ท
นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย

   
ที่อยู่ : 57 ซอย5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
57 Soi 5, Rongmuang Road.Rongmuang, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0 2214 3688
มือถือ :
โทรสาร :
เว็บไซต์:
อีเมล์ :
หมายเหตุ :
Tag: สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย,ที่อยู่,โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์,เว็บไซต์,นายกสมาคม,ทำเนียบ-รายชื่อสมาคมในประเทศไทย,LIST OF ASSOCIATIONS IN THAILAND,THAILAND ASSOCIATIONS DIRECTORY
   
 
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย