• แม่บ้านโปร
ข้อมูลสมาคม
ชื่อสมาคมภาษาไทย : สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษ :
คณะกรรมการบริหารสมาคม :

ดร.ไกลสร จันศิริ
นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

   
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนจันทน์ ซอยเย็นจิต 12 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
No.1, Chan Road, Soi Yenchit 12, Sathorn, Bangkok 1012O, Thailand
โทรศัพท์ : 0 2211 2803
มือถือ :
โทรสาร : 0 2212 4482
เว็บไซต์:
อีเมล์ :
หมายเหตุ :
Tag: สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย,ที่อยู่,โทรศัพท์,โทรสาร,อีเมล์,เว็บไซต์,นายกสมาคม,ทำเนียบ-รายชื่อสมาคมในประเทศไทย,LIST OF ASSOCIATIONS IN THAILAND,THAILAND ASSOCIATIONS DIRECTORY
   
 
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย โทร 088 056 8629
สำนักงานชมรมผู้ประกอบการ SMEs สมุทรสาคร
45/159 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000
E-mail :
พัฒนาเว็บไซต์ โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย